Agreement-นโยบาย ข้อตกลงการใช้งาน www.WinScents.com

www.winscents.com | ศูนย์กระจายสินค้า WinScents และผลิตภัณฑ์หอม ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ และเป็นตัวแทนหลักในประเทศไทย

Hotline 096-952-9099

E-mail : carscents99@gmail.com

Line ID : @Carscents

หรือ คลิ๊ก

Hotline 096 962 9099


Member Area

carscents.asia

Exclusive distributors of WinScents in Thailand.

Agreement

ข้อตกลงในการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้งาน เว็บไซต์ California Scents dot Asia .กรุณาอ่านข้อความ อย่างชัดแจ้งและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์ California Scents Dot Asia เมื่อคุณได้อ่าน หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ ย่อมหมายความว่าคุณตกลงที่จะผูกพันเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดขึ้นมา และเราอาจจะมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องหรือบางช่วงเวลา ดังนั้น โปรดเข้ามาเยี่ยมชม อ่านในข้อตกลงเหล่านี้ทุกๆครั้ง เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ California Scents Dot Asia ของคุณเป็นปัจจุบันที่สุด

กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และความเป็นเจ้าของ

เว็บไซต์ CaliforniaScents.Asia นี้ ถูกสร้างเพื่อดำเนินการจักการกระจายสินค้าภาย California Scents ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยใช้ฐานที่ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง ภายใต้เงื่อนไขของ California Scents @ USA และการกำกับดูแลโดยทีมงานของ ConfirmGroup แห่งประเทศไทย

ลิขสิทธิ์และการรับรองสิทธิ์

ภายใต้เครื่องหมายการค้า สินค้า โลโก้ รวมถึงเครื่องหมายแสดงการให้บรการทั้งหมด หมายเรียกรวมเป็นเครื่องหมายการค้า ภายในเว็บไซต์นี้ เป้นทรัยพ์สินทางปัญญาและหรือลิงขสิทธิ์ของ Cafornia Scents @USA ยกเว้นที่ระบุใว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ ภาพ อักษร สัญลักษณ์ต่างๆ โลโก้ และเครื่องหมายต่างๆ เป็นทรัพสินย์หรือลิขสิทธิ์ของ California Scents @USA ภายใต้การดำเนินการในเว็บไซต์นี้ ได้อนุญาตให้ครองสิทธิ์ การรักษาสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ต่างๆ โดย ConfirmGroup Thailland ไม่อนุญาตให้บุคลอื่น หรือบุคลลใด คัดลอก ดัดแปลง หรือดาวน์โหลดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ครองสิทธิ์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์

ปฏิเสธการรับรองข้อมูล

California Scents ไม่รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่มีการเชื่อมโยงกันกับเว็บไซต์นี้ และไม่รับประกันเนื้อหาที่เชื่อมโยงต่อไป ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และคุณคงเข้าใจและเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายส่วนบุคคล

California Scents Dot Asia จะทำการเก็บข้อมูลของบุคคลเฉพาะเมื่อคุณสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ และข้อมูลของคุณจะถูกใช้ภายในเว็บเไซต์ภายใต้กำกับดูและของ ConfirmGroup Thailand เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรักษาอย่างดี และเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นได้รับการร้องของที่ดำเนินการภายใต้กฏหมายแห่งประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ การติดต่อกับคุณ ทีมงานจะติดต่อกับคุณและข้อมูลของคุณเพียงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมภายใต้การดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้เท่านั้น เราจะไม่ส่งข้อมูลนี้ให้บุคคลใดๆ หรือไม่ขายข้อมูลใดๆ ให้กับบุคลลใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร หรือบุคลลที่สามอย่างเด็ดขาด

นโยบายที่ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อช่วยให้การตรวจสอบและการดำเนินการของเราเป็นไปอย่างถูกต้องและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เราอาจจะรวมรวมข้อมูลบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณ เช่นหมายถึง Cookies Ip Address ชื่อโดเมน ประเภท Browser หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของหน้าเว็บที่คุณใช้เข้าชมเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเว็บไซต์แห่งนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนโยบายและการใช้งานในเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิ์ของทีมงานในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุง และให้ถือว่าคุณ หรือผู้ที่ใช้งานได้ยอมรับเงือนไขและข้อตกลงล่าสุดดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จำเป็ฯอย่างยิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบและอ่านนโยบายของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบว่าเราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร

product:

จำหน่ายผลิตภัณฑ์หอม WinScents ในประเทศไทย

News And Updates:

Contact Us:

Winscents.com

ศูนย์กระจายสินค้า WinScents และผลิตภัณฑ์หอม ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ และเป็นตัวแทนหลักในประเทศไทย

เวลาทำการ 09:00 - 17:00

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - เสาร์Copyright 2016 © carscents.asia All rights reserved.

WinScents Asia เป็นศูนย์กระจายสินค้า WinScents ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์